Первiсток комп'ютеробудування - НВО "Електронмаш"

Iлюстрацiї. Додатковi матерiали

НВО "Електронмаш"
Розповiдає С.С.Забара
Iлюстрацiї   Додатковi матерiали

Науково-виробниче об'єднання "Електронмаш" (ранiше завод ОКМ) створено в 1965 роцi НВО "Електронмаш" Аполлiнарiй Федорович Незабитовський - директор НВО "Електронмаш" з 1965 по 1986 рiк Незабитовський Аполлiнарiй Федорович
Керуюча обчислювальна система "Днепр-2" Керуюча обчислювальна система "Днепр-2" Вченi Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова АН УРСР в НВО "Електронмаш". 1989 р. Вченi Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова АН УРСР
Керуюча машина широкого призначення "Днепр" Пристрiй паралельного друку АЦДП "СМ 6315"
Керуючий обчислювальний комплекс "M4030-1" Керуючий обчислювальний комплекс "СM-4"
Мова Вiктор Iванович Забара Станiслав Сергiйович
Єсиненко Василь Данилович Автоматизована дiльниця монтажу
В.Н.Харитонов, А.Д.Шабас Е.I.Сакаєв, Ю.М.Ожиганов
Група провiдних розроблювачiв АРМ в радiоелектронiцi В.А.Афанасьєв, Ю.М.Краснокутський, А.Ю.Пилипчук

Додатковi матерiали по темi

Глава "Лiдер комп'ютерної промисловостi в Українi" з книги Б.М.Малиновського "Вiдоме i невiдоме в iсторiї iнформацiйних технологiй в Українi." Київ. "Iнтерлiнк". 2004. -215 с.

Закачати:

В форматi WINWORD 97, розмiр файлу  64K

В RTF форматi, упаковано WinZip 8.0, розмiр файлу  15K

Лiдер комп'ютерної промисловостi в Українi