Iлюстрацiї. Лiтература. Додатковi матерiали Перелiк друкованих робiт академiка АН СРСР В.М.Глушкова.Росiйською мовою Комп'ютери. Периферiйнi прилади. Мережi. Використання комп'ютерiв в системах Вiктор Михайлович Глушков. Життя та творчiсть. Змiст Вiктор Глушков - основоположник iнформацiйних технологiй в Українi та колишньому СРСР

24 серпня 2013 року 90 рокiв вiд дня народження
Вiктора Михайловича Глушкова

Вiктор Михайлович Глушков
Життя та творчiсть. Учнi та колеги про В.М.Глушкова

Основний матерiал про життя та творчiсть В.М.Глушкова взято iз книжок Б.М.Малиновського "Академик В.Глушков. Страницы жизни и творчества" (1993), " История вычислительной техники в лицах"(1995), "Очерки по истории компьютерной науки и техники в Украине"(1998), "Вiдоме i невiдоме в iсторiї iнформацiйних технологiй в Українi (2001)".
В них використанi розповiдi В.М.Глушкова, записанi дочкою Ольгою та журналiстом В.П.Краснiковим.
Коментарi Б.М.Малиновського до розповiдей В.М.Глушкова поданi курсивом
В.М.Глушков
24.08.1923 - 30.01.1982

Дитинство. Юнiсть. Першi кроки до науки
Важкi часи.
Штурмують не тiльки фортецi, але i теореми.
 Дев'ять днiв 1982 року
Поява в Києвi. Лабораторiя обчислювальної технiки
Мої принципи керiвництва
Героїчний перiод
Через кiбернетику до iнформатики
Штучний iнтелект. Важкий початок
"Кiнцева мета - автоматизована система розвитку науки та технiки в цiлому"
Перехiд до iнформацiйного суспiльства XXI сторiччя - це всебiчна автоматизацiя iнтелектуальної працi та процесiв керування
Як готувалися та пiдбиралися кадри.
Випередивший час
"Нехай надiшле танк!"
ОСНОВНI ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДIЯЛЬНОСТI В.М.ГЛУШКОВА
Нагороди, отриманi В.М.Глушковим
Учнi та колеги про В.М.Глушкова:
  • Капiтонова Ю.В., 1999
  • Малиновський Б.М., 1999
  • Редько В.Н., 1999
  • Ляшко I.I., 1999
  • Iншi публiкацiї:
  • Н.М.Мiщенко. Iнститут кiбернетики iм. В.М.Глушкова НАНУ: все починалося в Феофанiї...
  • Малиновський Б.М., Першi п'ять рокiв розвитку кiбернетики в ОЦ АН УРСР. 1957 - 1962 рр.
  • Н.М.Мiщенко. Iнститут кiбернетики iм. В.М.Глушкова НАНУ: Лисогiрський перiод...