Основоположники промислової системотехнiки

Iлюстрацiї. Додатковi матерiали

Унiкальний "Iмпульс"
Важкий початок
Перший успiх
Вимушенi рiшення
Повернення у системотехнiку
Немає бiди без добра!
Нове поколiння засобiв системотехнiки
На вершинi
В.В.Рєзанова про НВО "Iмпульс"
Iлюстрацiї   Додатковi матерiали

Андрiй Олександрович Новохатнiй директор фiлiї Московського СКБ-245, надалi перетвореного в науково-виробниче об'єднання НВО "Iмпульс" Андрiй Олександрович Новохатнiй Владислав Васильович Рєзанов - беззмiнний науковий керiвник НВО Iмпульс з 1958 по 1995 рр. Владислав Васильович Рєзанов
Iнформацiйно-керуюча система "Автодиспетчер" Iнформацiйно-керуюча система "Автодиспетчер" Пряме цифрове регулювання за будь-яким законом - багатоканальне, пропорцiйне, зв'язане тощо - можна здiйснити вiд однiєї машини шляхом використання вiдповiдних програм, ця iдея була реалiзована в машинi "Автооператор" Керуючий обчислювальний комплекс "Автооператор"
Колектив розроблювачiв системи "Автодиспетчер" Машина первинної переробки iнформацiї "МППI-1"
Керуюча машина "УМ-1" Колектив розроблювачiв машини "МППI-1"
Координуюча машина "КВМ-1" Обчислювальний комплекс "М-3000"
Обчислювальна керуюча система "М-6000" Двохпроцесорний керуючий комплекс "М-7000"
Керуючий комплекс "СМ-1" системи малих машин СМ ЕОМ Керуючий комплекс "СМ-1" Двохпроцесорний керуючий обчислювальний комплекс "CM2M" системи СМ ЕОМ Двохпроцесорний керуючий обчислювальний комплекс "СМ2M"
Мiнi-ЕОМ "Параметр" Обчислювальний комплекс "ПС-2000"
Обчислювальний комплекс "ПС-3000" Обчислювальний комплекс "ПС-2100"
"Могутня купка"

Додатковi матерiали по темi

Глава "Основоположники промислової системотехнiки" з книги Б.М.Малиновського "Вiдоме i невiдоме в iсторiї iнформацiйних технологiй в Українi." Київ. "Iнтерлiнк". 2004. -215 с.

Закачати:

В форматi WINWORD 97, розмiр файлу  154K

В RTF форматi, упаковано WinZip 8.0, розмiр файлу  44K

Основоположники промислової системотехнiки