Ілюстрації. Література. Додаткові матеріали Комп'ютери, створені під керівництвом С.О.Лебедєва Сергій Олексійович Лебедєв. Життя та творчість Перший в континентальній Європі комп'ютер з програмою, яка зберігається в пам'яті

Сергій Олексійович Лебедєв. Життя та творчість. Повністю увесь розділ, 120 кб     Сергій Олексійович Лебедєв. Життя та творчість

Дитинство
На шляху до створення ЕОМ
Творче суперництво
Перший обчислювальний центр
"Гарна буде машинка!"
Післявоєнний ренесанс
Тріумф ученого
"Щоб не було війни"
Наукова школа С.О.Лебедєва
Нема пророків у своїй Вітчизні!
Основні дати життя та діяльності

Основні дати життя та діяльності С.О.Лебедєва

1902 Сергій Олексійович Лебедєв народився 2 листопада у Нижньому Новгороді
1920 Переїхав разом з родиною до Москви
1921 Здав екстерном іспити за середню школу і вступив до Московського вищого технічного училища (МВТУ) ім. М.Е.Баумана на електротехнічний факультет
1928 Закінчив МВТУ ім. М.Е.Баумана
Прийнятий на посаду молодшого наукового співробітника у Всесоюзний електротехнічний інститут (ВЕІ) і одночасно викладача МВТУ. Після відокремлення електротехнічного факультету МВТУ у самостійний Московський енергетичний інститут (МЕІ) - став викладачем МЕІ
1929 Опублікував одну з перших у вітчизняній літературі статтю по стійкості рівнобіжної роботи електростанцій
1930 Організував лабораторію електричних мереж у ВЕІ
1931 Виступив одним з основних доповідачів на Всесоюзній конференції по створенню єдиної високовольтної мережі СРСР
1933 Вийшла монографія "Стійкість рівнобіжної роботи електричних систем" (співавтор П.С.Жданов)
1935 Рішенням ВАКа затверджений у вченому званні професора по кафедрі "Електричні станції та мережі"
1936-1946 Завідування відділом автоматики ВЕІ
1938-1940 Наукове керівництво розробкою в Теплоенергопроекті надпотужної і наддалекої лінії електропередач Куйбишев-Москва
1939 Захистив докторську дисертацію з теорії штучної стійкості енергосистем
1941-1946 Розробка і створення керованої зброї, включаючи самонавідні торпеди на випромінюючі або відбиваючі випромінювання цілі
1941 Рішенням ВАКу присуджено вчений ступінь доктора технічних наук
Евакуювався разом з ВЕІ до м. Свердловськ (тепер Єкатеринбург)
1943 Повернувся до Москви.
Призначений завідувачем кафедрою релейного захисту й автоматизації електричних систем МЕІ
1944 Призначений науковим керівником ЦКБ електропривода і автоматики Наркомату електропромисловості СРСР
1945 Обраний дійсним членом Академії наук УРСР
1946-1951 Член Президії АН УРСР і директор Інституту енергетики АН УРСР (із травня 1947 р., після поділу його на два інститути - Інституту електротехніки АН УРСР)
1946 Нагороджений медаллю "За доблесну працю у Великої Вітчизняній війні 1941-1945 рр."
Переїзд з родиною до Києва
1947 Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора
Створив лабораторію № 1 із спецмоделювання й обчислювальної техніки
1947-1951 Розробка структури й основних вузлів першого вітчизняного комп'ютера - Малої електронної лічильної машини ("МЭСМ") та керівництво у її створенні в якості головного конструктора
1948 Представлення доповіді на ХII міжнародну конференцію із великих електроенергетичних систем у Парижі
1950 Визнаний гідним Державної премії СРСР за розробку і впровадження пристрою компаундування генераторів електростанцій для підвищення стійкості енергосистем і поліпшення роботи електроустановок (разом з Л.В.Цукерником)
1950-1953 Завідувач лабораторією Інституту точної механіки і обчислювальної техніки АН СРСР (ІТМ і ОТ АН СРСР)
1950 Призначений головним конструктором швидкодіючої електронної лічильної машини ("БЭСМ").
Передача в дослідну експлуатацію першої в СРСР і континентальній Європі ЕОМ - "МЭСМ"
1951 Прийняття "МЭСМ" Державною комісією
- Переїзд із родиною до Москви.
- Затвердження Державною комісією аванпроекту ЕОМ "БЭСМ".
- Організовано кафедру обчислювальної техніки в Московському фізико-технічному інституті (МФТІ) на чолі з С.О.Лебедєвим
- Публікація перших у СРСР монографій про електронні обчислювальні машини -"МЭСМ" (у співавторстві з Л.Н.Дашевським і К.О.Шкабарою) і "БЭСМ" (у співавторстві з В.А.Мельниковим)
1953-1973 Директор ІТМ і ОТ АН СРСР
1953-1956 Розробка в ІТМ і ОТ АН СРСР під керівництвом С.О.Лебедєва пристроїв із автоматичного знімання даних радіолокаційних станцій (РЛС), створення з цією метою ЕОМ "Диана-1" та "Диана-2"
1953 Обрано дійсним членом Академії НАУК СРСР.
- Прийняття Державною комісією ЕОМ "БЭСМ"
1954 Нагороджено орденом Леніна
1955-1959 Розробка і створення ЕОМ "М-20" і впровадження її в серійне виробництво
1955 Рішення Ради міністрів СРСР про створення дослідного зразка "М-20" і призначення С.О.Лебедєва генеральним конструктором "М-20"
- Виступ з доповіддю на Міжнародній конференції по електронним обчислювальним приладам в Дармштадті.
- Виступ з доповіддю на конференції у Празі
1956-1960 Розробка і створення при активній участі С.О.Лебедєва першої вітчизняної системи протиракетної оборони
1956-1958 Розробка і створення ЕОМ "М-40" (Головні конструктори С.О.Лебедєв та В.С.Бурцев)
1956 Удостоєний звання Героя Соціалістичної Праці за проектування, створення і введення в експлуатацію ЕОМ "БЭСМ".
- Виступ з доповіддю про електронні обчислювальні машини на загальних зборах АН СРСР із проблем автоматизації виробництва
- Організація і виступ з основною доповіддю на науковій конференції "Шляхи розвитку радянського математичного машинобудування і приладобудування".
- Виступ з доповіддю "Сучасна обчислювальна машина" на III Всесоюзному математичному з'їзді
1957 Виступ з доповіддю на міжнародній конференції у Стокгольмі. 1958-1960 р. Розробка і створення ЕОМ "М-50" (Головні конструктори С.О.Лебедєв і В.С.Бурцев)
1958 Передача в серійне виробництво ЕОМ "БЭСМ-2" (Головний конструктор С.О.Лебедєв)
1959 Почала працювати ЕОМ "М-20"
- Відряджений у США в складі делегації вчених для ознайомлення з американською електронною обчислювальною технікою
1961 Перше успішне випробування ураження балістичної ракети протиракетою
- Наукове відрядження до Індії
1962 Нагороджений орденом Леніна
1964-1968 Створення ЕОМ "БЭСМ-6" і впровадження її у серійне виробництво (Головний конструктор С.О.Лебедєв)
1964 Створення в ІТМ і ОТ під керівництвом С.О.Лебедєва напівпровідникової ЕОМ "БЭСМ-4"
- Відрядження до Великобританії в складі делегації Комітету по координації науки і техніки
1965 Наукове відрядження до Японії
1966 Присуджено Ленінську премію за роботи в галузі спеціального точного машинобудування (разом з колективом основних учасників роботи зі створення системи протиракетної оборони)
1968 Наукове відрядження до Болгарії
1969 Присуджена Державна премія СРСР за розробку і впровадження у виробництво ЕОМ "БЭСМ-6" (разом із групою співробітників ІТМ і ОТ АН СРСР і заводу "САМ")
1969 Створення в ІТМ і ОТ серійної мобільної обчислювальної системи для протилітакового комплексу "С-300"
1970 Відрядження до Великобританії для ознайомлення з англійською електронною обчислювальною технікою
1971 Нагороджений орденом Жовтневої революції
1972 Нагороджений орденом Леніна
Сергій Олексійович Лебедєв помер 3 липня 1974 р. у Москві
1996 Нагороджений медаллю Computer Pioneer Міжнародного комп'ютерного товариства IEEE Computer Society.
Медаль вручено родині С.О.Лебедєва

З книги "Сергей Алексеевич Лебедев". Російської Академії Наук. До 100-річчя від дня народження засновника вітчизняної електронної обчислювальної техніки / Від. ред. В.С.Бурцев. Укладачі Ю.М.Никольська, О.М.Томілін, Ю.В.Нікітін, Н.С.Лебедєва. - Москва. "ФИЗМАТЛИТ", 2002.- 440 с. - ISBN 5-9221-0315-6


В.М.Глушков - основоположник інформаційних технологій в Україні та колишньому СРСР