Основні характеристики "МЭСМ" - малої обчислювальної електронної машини

1. Система рахунку - двійкова з фіксованою комою.

2. Кількість розрядів - 16 і один на знак.

3. Вид запам'ятовуючого пристрою - на тригерних комірках з можливістю використання магнітного барабана.

4. Ємність запам'ятовуючого пристрою - 31 для чисел і 63 для команд.

5. Ємність функціонального пристрою - 31 для чисел і 63 для команд.

6. Операції які виконуються: додавання, віднімання, множення, ділення, зсув, порівняння з урахуванням знака, порівняння за абсолютною величиною, передача керування, передача чисел з магнітного барабана, додавання команд, зупинка.

7. Система команд - триадресна.

8. Арифметичний пристрій - один, універсальний, рівнобіжної дії, на тригерних комірках.

9. Система введення чисел - послідовна.

10. Швидкість роботи - близько 3000 операцій за хвилину.

11. Введення вихідних з перфораційних карт або за допомогою набору кодів на штекерному комутаторі.

12. Знімання результатів - фотографування або за допомогою електромеханічного друкуючого пристрою.

13. Контроль - системою програмування.

14. Визначення несправностей - спеціальні тести і перехід на ручну або напівавтоматичну роботу.

15. Площа приміщення - 60 м2.

16. Загальна кількість електронних ламп складала близько 3500 тріодів і близько 2500 діодів, у тому числі в запам'ятовуючому пристрої 2500 тріодів і 1500 діодів.

17. Споживана потужність - 25 квт.Б.М.Малиновський "История вычислительной техники в лицах". Киев.-КИТ.1995г. Стор.349.