Розвиток мiкроелектронiки

Старт промислової мікроелектроніки
Вперше в Європі
Ветерани мікроелектроніки
Партнерство, яке не відбулося
Вітчизняним мікроелектронним технологіям - бути!
Ілюстрації. Додаткові матеріали

Станіслав Олексійович Моральов - організатор мікроелектронної промисловості в Україні. Перший директор НДІ "Мікроприлад" та Генеральний директор "Кристала" Станіслав Олексійович Моральов, 1965 рік Станіслав Олексійович Моральов - організатор мікроелектронної промисловості в Україні. Перший директор НДІ "Мікроприлад" та Генеральний директор "Кристала" Станіслав Олексійович Моральов, 1968 рік
Серійне виробництво, участок складання мікрокалькуляторів Участок складання мікрокалькуляторів Участок електротренування мікрокалькуляторів Участок електротренування мікрокалькуляторів
Електронна клавішна обчислювальна машина (промисловий зразок) Електронна клавішна обчислювальна машина Інтегральна мікросхема на К-МОП-транзисторах Інтегральна мікросхема
Будівля НДІ "Мікроприлад" - перше дітище С.О.Моральова Будівля НДІ "Мікроприлад" Науково-виробниче об'єднання "Кристал" - новий крок вперед НВО "Кристал"
Цифрова спеціалізована машина "Киев-67" Спеціалізована машина "Киев-67" Цифрова спеціалізована машина "Киев-70" Спеціалізована машина "Киев-70"
Мікро ЕОМ "Электроника С5-11" та її розробники О.В.Палагін та А.Ф.Кургаєв Мікро ЕОМ "Электроника С5-11" Дослідне виробництво з освоєння нових виробів "Пенал" Дослідне виробництво

Додаткові матеріали по темі

Глава "Мікроелектроніка в Україні: минуле без майбутнього?" з книги Б.М.Малиновського "Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні." Київ. "Інтерлінк". 2004. -215 с.

ЕЛЕКТРОННА ГОТОВНІСТЬ УКРАЇНИ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ СТАРИХ ІДЕЙ. Дзеркало тижня, №36 (461) Субота, 20-26 вересня 2003 року

М.М.Амосов - основоположник біокібернетичних технологій