Русский      English

Важка втрата.

14 лютого 2014 року на 82 році життя не стало видатного вченого - Піонера комп'ютерної науки і техніки академіка, професора Ігоря Даниловича Войтовича.

Ігор Данилович Войтович 18 k

Діяльність Ігор Данилович в Інституті кібернетики НАНУ імені В.М.Глушкова почалася ще в п'ятдесятих роках, коли в комп'ютерах з'явилися пристрої пам'яті на феритових сердечниках. Розроблена під його керівництвом пам'ять на феритових сердечниках діаметром 0,5 мм, яка мала напівпровідникове управління, виявилася першою в колишньому СРСР і стала яскравим прикладом високих технологій того часу. Вже тоді він зумів впоратися з далеко не простим завданням, виявив високу інженерну підготовку, цілеспрямованість, вміння довести доручену справу до кінця. Він став одним з розробників першої напівпровідникової керуючої машини "Дніпро", яка отримала широке застосування. Отриманий досвід став хорошою базою для його нових робіт і досягнень, тепер уже в області кріогенної електроніки.

У наступні роки Ігор Данилович Войтович, йдучи в ногу з часом виконав важливі наукові дослідження в галузі високих технологій.

Докторську дисертацію він захистив за двома спеціальностями - "Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування" і "Твердотільна електроніка та інтегральна схемотехніка".

Запропоновані ним винаходи і реалізовані високі технології, лише через кілька років повторили американські і японські технологи.

І.Д.Войтович опублікував у вітчизняних та зарубіжних виданнях 230 робіт, у тому числі монографію і отримав свідоцтва на 62 винаходи. Його праці широко відомі за кордоном.

Завдяки поєднанню досліджень в області цифрової схемотехніки і методів мікроелектронної технології йому вдалося дослідити і обгрунтувати імпульсно-релаксаційний принцип побудови надчутливих приладів, який має значні переваги в порівнянні з традиційними, зокрема, високу завадостійкість, швидкодію, широкий динамічний діапазон. Такий магнітометр на Лейпцизькому ярмарку був нагороджений Золотою медаллю. На його основі під керівництвом І.Д.Войтовича створені оригінальні надчутливі магнітометричні комплекси для реєстрації, обробки і відображення надслабких магнітних сигналів, випромінюваних органами людини. Комплекс впроваджений у клініку Київського кардіологічного центру імені Н.Д.Стражеско, де з його допомогою проводиться запис, обробка та аналіз магнітокардіограм, а також вимірювання та інтерпретація інших магнітних полів органів людини.

Понад 30 років (з 1980 р.) І.Д.Войтович працював завідуючим відділом кріогенних пристроїв і систем. У 1995 р. обирається членом-кореспондентом НАН України, а в 2012 р. обраний академіком НАН України. У 2003 р. отримав звання заслуженого діяча науки і техніки України. У 2004 р. під час поїздки в Китай І.Д.Войтович був обраний Почесним професором Інституту автоматики Шаньдунської академії наук Китаю.

Ігор Данилович активно допомагав становленню молодих вчених. Його аспіранти за минулі роки стали висококваліфікованими фахівцями, захистили кандидатські і докторські дисертації. Кілька останніх років він був головою Ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Співробітники Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ завжди пам'ятатимуть Ігоря Даниловича - чудового вченого, людину, друга...

Його творчого початку, тепла, посмішки, відповідального ставлення до справи не вистачатиме нам - його колегам, друзям, близьким.