Пилип Iларiонович Андон. Фото. Розмiр 48 кб
Пилип Iларiонович Андон
Директор Iнституту програмних систем НАН України член-кореспондент НАНУ Пилип Iларiонович Андон