Керуюча машина "Автооператор"  23 k
Керуюча машина "Автооператор". Перший в колишньому СРСР цифровий регулятор.
Кiнець 60-х рокiв XX сторiччя

"...Розробка машини "Автооператор" виконувалася для так званого прямого цифрового управлiння. При первиннiй обробцi iнформацiї виникали завдання регулювання (стабiлiзацiї) процесiв, що виконувалися аналоговими регуляторами. На деяких об'єктах кiлькiсть автономних контурiв регулювання сягала кiлькох десяткiв. Водночас пряме цифрове регулювання за будь-якими законами (багатоканальне, пропорцiйне, зв'язане i т.iн.) можна здiйснити вiд однiєї машини шляхом використання вiдповiдних програм. Ця iдея була реалiзована в машинi "Автооператор" (вперше в Українi й колишньому Радянському Союзi). За об'єкт управлiння було обрано установку концентрування мiцної азотної кислоти Чорнорiченського хiмзаводу Нижньогородської областi, де якiсне регулювання за непрямими параметрами давало змогу значно полiпшити характеристики кiнцевого продукту - ракетного палива.
Випробування "Автооператора" вiдбувалися на однiй колонi, оснащенiй необхiдними датчиками i виконавчими механiзмами. Була забезпечена робота кiлькох контурiв регулювання, пуск i зупинка колони.
Це був перший вiтчизняний досвiд створення системи прямого цифрового регулювання (управлiння) технологiчними процесами безупинної i дискретної дiї..."
Система Автодиспетчер на амiачному виробництвi Лисичанського хiмiчного комбiнату Керуючий комплекс СМ-1 системи малих машин СМ ЕОМ<