Айзенберг Я.Є.. Фото. Розмiр 20 кб
Айзенберг Якiв Єйнович,
90-тi роки
Айзенберг Якiв Єйнович - до середини 90-х рокiв генеральний директор та генеральний конструктор науково-виробничого об'єднання "Хартрон".

"...Айзенберг Якiв Єйнович народився у 1934 р. в Харковi. Закiнчив Харкiвський полiтехнiчний iнститут за фахом радiотехнiка. Розпочавши свою дiяльнiсть iнженером вiн вирiс у великого вченого-теоретика. Доктор технiчних наук, професор, академiк.
Щоб визначити, якi функцiї покладаються на систему керування ракетою та вбудовану в неї бортову ЕОМ, необхiдно знання законiв руху ракети i створення на їхнiй основi алгоритмiв керування ракетою. Цiєю вiдповiдальною роботою при створеннi всiх поколiнь ракет керував Якiв Єйнович Айзенберг. Його внесок у створення моделюючої системи "Електронний пуск" був вирiшальним.
Якiв Єйнович Айзенберг - лауреат Ленiнської премiї, Державних премiй УРСР i СРСР, нагороджений орденом Жовтневої Революцiї. Вiн заслужений дiяч науки i технiки України..."

Сергєєв Володимир Григорович Кривоносов Анатолiй Iванович