Велика електронна обчислювальна машина "БЭСМ", розроблена та створена пiд керiвництвом Сергiя Олексiйовича Лебедєва (Київ-Москва, Академiя наук СРСР, 1950-1952 рр.)
БЕСМ. Фото. Розмiр 10 кб

"БЭСМ" (1950-1952 рр.)