На виставцi в Iнститутi кiбернетики  25 k
Виставковий зал Iнституту кiбернетики Академiї наук України. Борис Миколайович Малиновський, Вiктор Михайлович Глушков, Володимир Iллiч Гриценко.
70-i роки ХХ столiття
Пiд час вiдвiдування фiрми IBM за запрошенням Вiльяма Майера - вiце-президента компанiї Вiктор Михайлович Глушков за робочим столом