В.М.Глушков та С.Б.Погребiнський 23 k
Вiктор Михайлович Глушков i заступник директора СКБ Iнституту кiбернетики АН України Соломон Бенiамiнович Погребiнський.
Початок 60-х рокiв XX сторiччя