Система налагодження СО-01. Фото. Розмiр 19 кб
Система налагодження СО-02. Фото. Розмiр 27 кб
Система налагодження СО-03. Фото. Розмiр 27 кб
Система налагодження СО-04. Фото. Розмiр 18 кб
Системи налагодження СО-01 - СО-04
1978 - 1984 р.
Системи налагодження СО-01 - СО-04 призначенi для автоматизацiї та налагодження програмних i апаратних засобiв мiкроконтролерiв i Мiрко-ЕОМ на основi великих iнтегральних схем (ВIС) мiкропроцесорного набору серiї К580, для пiдготовки, вводу, виводу та зберiгання результатiв проектування на стандартних носiях, для ремонту та обслуговування апаратури i устаткування, що мiстять мiкропроцесорнi засоби, проведення науково-технiчних та iнженерних розрахункiв.
Система побудована на базi унiверсальної мiкро-ЕОМ модульного типу, має високу швидкодiю, розвинене програмне забезпечення, широкий набiр пристроїв вводу-виводу. Модульний принцип побудови апаратної частини дозволяє легко розширювати i конфiгурувати модифiкацiї системи для рiзних застосувань.