Комп'ютер "ДНЕПР" у системi автоматизацiї конструкторських робiт 20 k
Комп'ютер "Днепр" у системi автоматизацiї конструкторських робiт. Систему розроблено наприкiнцi 60-х рокiв минулого столiття пiд керiвництвом Володимира Iллiча Скурiхiна. На базi комп'ютерiв "Днепр" в колишньому СРСР створено сотнi пiонерських систем керування технологiчними процесами, складними експериментами тощо