В.Д.Єсиненко  Фото. Розмiр 21 кб
Василь Данилович Єсиненко
Василь Данилович Єсиненко - заступник головного iнженера НВО "Електронмаш", керiвник службами пiдготовки виробництва об'єднання понад двадцять рокiв

"...1 сiчня 1965 р. на базi окремих пiдроздiлiв п/я 62 був створений Київський завод обчислювальних i керуючих машин (ОКМ). До складу заводу ОКМ було передано споруджуваний виробничий корпус на окремо видiленiй площадцi, три цехи (складальний, механiчний, налагоджувальний) та СКБ. Загальна чисельнiсть працюючих склала 460 чоловiк. З березня 1965 р. пiсля передислокацiї пiдроздiлiв завод фактично приступив до виробничої дiяльностi. У тому ж роцi директором заводу було призначено Аполлiнарiя Федоровича Незабитовського, з дiяльнiстю якого пов'язанi роки становлення i розвитку заводу.
До кiнця 70-х рокiв ХХ столiття в НВО працювало понад 10 тисяч чоловiк. Об'єднання стало найбiльшим у колишньому СРСР постачальником керуючих i обчислювальних машин.
1972 р. - завод ОКМ перетворено у виробничо-технiчне об'єднання "Електронмаш"..."