ЦМ "Київ-67". Фото. Розмiр 27 кб
Цифрова спецiалiзована машина "Киев-67", створена в Iнститутi кiбернетики Академiї наук України (головний конструктор д.т.н. В.П.Деркач). Використовувалася при виробництвi напiвпровiдникових приладiв, у нiй вперше був реалiзований високий рiвень мови спiлкування i звуковий супровiд технологiчних процесiв з метою їх контролю
1967 рiк.