Заступник директора з наукової роботи Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАН України академiк НАН України Юрiй Георгiйович Кривонос
Кривонос Юрiй Георгiйович. Фото. Розмiр 17 кб
Кривонос Юрiй Георгiйович