Кучiєв Юрiй Сергiйович 22 k
Зустрiч у НВО "Квант" з капiтаном атомного криголаму "Арктика", де було встановлено систему судноводiння на базi комп'ютера "Карат", Кучiєвим Юрiєм Сергiйовичем, пiсля плавання до Пiвнiчного полюсу. 1983 р.

"...У 1974-1975 рр. пiд керiвництвом В.Ю.Лапiя, Б.П.Чернова та А.А.Кошового була розроблена система судноводiння для торгових суден "Бриз".
У той час подiбна система була лише в Японiї. На деяких суднах-ветеранах вона використовується дотепер. Її розвитком стала бiльш досконала система "Бiрюза" (для судноводiння атомних криголамiв, А.А.Кошовий та iн.). Творцi "Бризу" i "Бiрюзи" одержали в 1985 р. Державну премiю СРСР.
Не всякий зрозумiє, скiльки вклали працi в створення цих систем тi, хто їх розробляв, а потiм брав участь в iспитах нових систем на кораблях, багато мiсяцiв плаваючи в океанських водах, вiд жарких тропiкiв до пiвнiчних широт, де температура падала до -400С, а робота могутнiх двигунiв криголама викликала сильну вiбрацiю всього корпуса корабля. Бiльше всього в цих "походах" дiсталося Анатолiю Андрiйовичу Кошовому, беззмiнному керiвнику бригади випробувачiв.
Коли не стало I.В.Кудрявцева, Вiктор Юрiйович Лапiй вiдчув себе незатишно. Мiнявся стиль роботи, зникала атмосфера творчостi, що робила працю радiсною, натхненною..."
Вiлен Плотнiков - самобутнiй художник. Деякi акварелi Вiлена Плотнiкова Олег Михайлович Алещенко на палубi корабля з гiдроакустичною системою "Звезда" пiд "наглядом" французського фрегату