English      Русский

Витяг з наказу №8 по Академiї Наук УРСР про обрання С.О.Лебедєва академiком АН УРСР 29 k
Витяг з наказу №8 по Академiї Наук УРСР
21 лютого 1945 р.       м.Київ

§1
Згiдно постанови Загальних Зборiв Академiї Наук УРСР вiд 13 лютого 1945 р. по виборах дiйсних членiв i членiв-кореспондентiв ввести в штати Академiї Наук i виплачувати з 13 лютого зарплату за звання новообраним дiйсним членам:
ЛЕБЕДЄВУ С.О.
§2
Керуванню справами негайно вжити заходiв для забезпечення вище зазначених дiйсних членiв i членiв-кореспондентiв належними їм продлiмiтними книжками.

В.о. Президента Академiї Наук УРСР
академiк О.В.Палладiн