Лебедєв С.О. Фото. Розмiр 14 кб
Сергiй Олексiйович Лебедєв,
60-тi роки XX столiття
Сергiй Олексiйович Лебедєв (1902-1974) - видатний вчений, одержав визнання як засновник вiтчизняної обчислювальної технiки. Створив наукову школу в галузi супер ЕОМ та спецiалiзованих обчислювальних машин. Пiд його керiвництвом були створенi 18 типiв ЕОМ, починаючи з лампових та закiнчуючи сучасними суперкомп'ютерами на iнтегральних схемах.