Академiк Вадим Євгенович Лашкарьов.
(1903-1974)
40-i роки XX-го столiття
Основоположник мiкроeлектронних технологiй в Українi. В 1941 роцi перший у свiтi експериментально виявив p-n перехiд та розкрив механiзм електронно-дiркової дифузiї. На їх основi пiд його керiвництвом у роки Великої Вiтчизняної вiйни (1941 - 1945 рр.) були створенi першi напiвпровiдниковi дiоди, а на початку 50-х рокiв - першi напiвпровiдниковi трiоди. Засновник та директор (з 1960 по 1970 рiк) Iнституту напiвпровiдникiв Академiї наук України. В 2002 роцi iнституту присвоєно iм'я Вадима Євгеновича Лашкарьова
Вадим Євгенович Лашкарьов  18 k