Лебедєв С.О.. Фото. Розмiр 20 кб
Академiк Сергiй Олексiйович Лебедєв (1902-1974),
70-тi роки ХХ столiття
Сергiй Олексiйович Лебедєв (1902-1974) - видатний вчений, одержав визнання як засновник вiтчизняного комп'ютеробудування. Створив наукову школу в галузi супер ЕОМ (електронних обчислювальних машин) та спецiалiзованих обчислювальних машин. Пiд його керiвництвом були створенi 18 типiв ЕОМ, починаючи з лампових та закiнчуючи сучасними суперкомп'ютерами на iнтегральних схемах.