M4030-1  Фото. Розмiр 30 кб

Керуючий обчислювальний комплекс "M4030-1"
Керуючий обчислювальний комплекс "M4030-1". Розробку комплексу виконано в НВО "Електронмаш" в 1973 р. Головний конструктор С.С.Забара

"...1973 р. - закiнчена розробка й освоєно випуск керуючого обчислювального комплексу М4030. У 1975 р. - великий успiх комплексу М4030 на виставцi "Iнтероргтехнiка-75", понад 100 позитивних вiдгукiв вiд провiдних фiрм свiту.
1976 р. - група спiвробiтникiв об'єднання нагороджена Державною премiєю УРСР за розробку й освоєння комплексу М4030. (А.Ф.Незабитовський, С.С.Забара, В.А.Афанасьєв, Е.I.Сакаєв, В.Н.Харитонов, Ю.М.Ожиганов, А.Г.Мельниченко).
1977 р. - закiнчена розробка й освоєно випуск керуючого комплексу М4030-1. У 1980 р. - на базi М4030-1 створено АСУ, що обслуговувала "Олiмпiаду-80" у м.Москва...."