Програмiсти та обчислювачi 14 k
Програмiсти та обчислювачi.
Злiва направо: Ядренко Енгелiна Костянтинiвна, Шахрайчук (у замiжжi Заїка) Лiдiя Дмитрiвна, Ющенко Катерина Логвинiвна, Святоха Олександра Петрiвна, Остапенко Тамара Фокiвна, Козленко Олена Семенiвна, Шохалевич (у замiжжi Мозира) Галина Петрiвна, Штонь Людмила, Машбиц Гiта Якiвна, Ковальова Жанна Миколаївна, Грезєва Раїса Прокопiвна, Поскачим (у замiжжi Сахно) Галина Антонiвна.
8 Березня 1956 року.

Розповiдає Надiя Михайлiвна Мiщенко (працювала програмiстом на "МЭСМ"): "Це фотографiя програмiстiв та обчислювачiв, якими керувала Ющенко Катерина Логвинiвна (третя злiва). Знiмок був зроблений як подарунок жiнкам перед святом 8 Березня 1956 року.

Лiворуч вiд Катерини Логвинiвни - програмiсти Ядренко Енгелiна Костянтинiвна та Заїка Лiдiя Дмитрiвна, праворуч - Святоха Олександра Петрiвна - керiвник групи обчислювачiв, якi на знiмку знаходяться праворуч вiд неї.

Обчислювачi працювали на настiльних електричних обчислювальних машинках ReinMetal. У обов'язки обчислювачiв входило виконання замовлень програмiстiв на обчислення за формулами, зокрема, з метою одержання так званих контрольних точок, тобто даних, необхiдних для налагодження програм на "МЭСМ". Обчислювачi залучалися також до введення даних та програм у машину "МЭСМ"."