Special PIRS computer. Photo. Size 40 k   Special PIRS computer. Photo. Size 23 k
Унiкальнi багатоканальнi (до 1500 каналiв) цифровi вимiрювальнi комплекси: "Экспан" (лiворуч) на основi бортового комп'ютера "Экспресс", i "Пирс" (праворуч) для передшвартових i передполiтних випробувань екранопланiв, морських суден, кораблiв на пiдводних крилах, комплексних граничних випробувань кораблiв Вiйськово-морського флоту i для дiагностики лiтальних апаратiв. СКБ Iнституту кiбернетики АН УРСР. Г.I.Корнiєнко, Б.Г.Мудла. Кiнець 70-х - початок 80-х рр. ХХ ст.