Олександр Васильович Палагiн. Фото. Розмiр 55 кб
Олександр Васильович Палагiн
Заступник директора з наукової роботи Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАН України - директор вiддiлення комп'ютерних засобiв та систем академiк НАН України Олександр Васильович Палагiн