В.М.Глушков за пультом ЕОМ "Промiнь" 36 k
Вiктор Михайлович Глушков за пультом ЕОМ "Промiнь"

З 1959 року В.М.Глушков розробив програму робiт iз машин для iнженерних розрахункiв. Вона була почата з розробки цифрового Обчислювального автомата (навiть не у 1959 роцi, а декiлька ранiш, на початку 1958-го) у 1963 роцi була запущена у серiйне виробництво машина "Промiнь".


Машину почав випускати Сєверодонецький завод обчислювальних машин (ВУМ - НВО "Электронмаш" ще будувався).

Машина була, по сутi, новим словом у свiтовiй практицi, мала у технiчному вiдношеннi цiлий ряд нововведень, зокрема, пам'ять на металiзованих картах. Але саме головне: це була перша машина, що широко застосовувалася, iз так названим схiдчастим мiкропрограмним керуванням (на яке пiзнiше В.М.Глушков отримав авторське посвiдчення).


На жаль, нова схема керування не була запатентована, тому що тодi СРСР не входив у Мiжнародний патентний союз.

Пiзнiше схiдчасте мiкропрограмне керування було використано у машинi для iнженерних розрахункiв, скорочено - "МИР-1", створеної за ЕОМ "Промiнь" (1965 р.).


Корифеї математики України. 70-i роки ХХ столiття ЕОМ "Промiнь" на виставцi в Москвi