СM-4  Фото. Розмiр 30 кб
Керуючий обчислювальний комплекс "СM-4"
Керуючий обчислювальний комплекс єдиної системи малих ЕОМ "СM-4"

"...Мiнiстерство приладобудування СРСР, до якого належало НВО "Електронмаш", енергiйно i цiлеспрямовано проводило технiчну полiтику по створенню єдиної державної системи приладiв. Як одна з галузей цiєї програми була задумана система Агрегатированих засобiв обчислювальної технiки (АЗОТ), поступово трансформована в мiжнародну (у рамках РЕВ - Рада економiчної взаємодопомоги) Систему малих ЕОМ - СМ ЕОМ. Програма передбачала стандартизацiю й унiфiкацiю технiчних засобiв i програмного забезпечення, що створювало передумови до кооперацiї в розробцi, виробництвi i застосуваннi цих засобiв.
У 70-х-80-х роках ХХ столiття НВО "Електронмаш" було зорiєнтовано мiнiстерством приладобудування СРСР на випуск машин сiмейства СМ ЕОМ.
Промислова концепцiя (зокрема, Мiнiстерство приладобудування СРСР) пiдтримувала запозичення передових свiтових архiтектурних рiшень. Результатом цих розробок з'явилися машини М2000, М3000, М4030, М6000, СМ-4, СМ1420 та iн...."