Топчiй Д.Г. Фото. Розмiр 28 кб
Топчiй Дмитро Гаврилович,
80-тi роки ХХ столiття
Топчiй Дмитро Гаврилович генеральний директор виробничого об'єднання "Київський радiозавод". Завод випускав бортовi комп'ютери для ракет i ракетних комплексiв та апаратуру керування.

"...Дмитро Гаврилович Топчiй володiв винятковим даром у будь-якому складному питаннi або проблемi побачити головне, сформулювати його, органiзувати i пiдкорити виконанню всi сили колективу. При цьому спектр його iнтересiв i розв'язуваних питань простирався вiд конкретних технiчних рiшень по тому чи iншому виробу до стратегiчних питань розвитку об'єднання, включаючи будiвництво житла, розвиток сiльськогосподарського виробництва та iншi не менш важливi питання. Небагатослiвний по натурi, вiн точно формулював питання i пропонував його рiшення.
Сергiй Олександрович Афанасьєв, що очолював Мiнiстерство загального машинобудування СРСР, завжди говорив: "Топчiй - це капiтально, грунтовно"...."
Анатолiй Iванович Кривоносов - головний конструктор бортових обчислювальних комплексiв науково-виробничого об'єднання "Хартрон" Василенко Борис Омелянович - головний iнженер виробничого об'єднання "Київський радiозавод" в 1976-1995 рр.