Цейтлiн Г.Є. та Перевозчикова О.Л. Фото. Розмiр 24 кб
Цейтлiн Георгiй Євсейович та Перевозчикова Ольга Леонiдiвна,
1975 рiк
Перевозчикова Ольга Леонiдiвна, 1978 рiк