Група провідних розроблювачів.  Фото. Розмір 36 кб
Група провідних розроблювачів НВО "Електронмаш"
1980 рік
Група провідних розроблювачів автоматизованих робочих місць в радіоелектроніці - АРМ2-01, АРМ2-05.
Зліва та праворуч: Г.Ю.Вепринський, С.С.Забара, А.Д.Мильнер, Ю.М.Омельянчук, А.В.Богачев, В.Г.Сахарін.

Згадує С.С.Забара: "...Інститутський статус дозволив мені більш вільно визначати напрямки творчих досліджень. Я зацікавився проблемою автоматизації проектування. За здоровим глуздом, я відразу ж відітнув з розгляду високоінтелектуальну сферу проектування, де важко було розраховувати на швидкий результат. Мене більше цікавили рутинні процеси інженерної праці, автоматизація яких з однієї сторони піддавалася алгоритмізації, а з іншої могла явно проявитися в підвищенні продуктивності і безпомилковості проектних операцій. Захоплювала також ідея інформаційно об'єднати процес проектування, виробництва і вихідного контролю виробів.
У багатьох цей напрямок викликав агресивний скептицизм, тому мені хотілося знайти соратників не за примусом, а за переконанням. Такими моїми соратниками учнями-вчителями стали завідувачі підрозділами НДІП Г.Ю.Вепринський, А.Д.Мильнер, В.П.Сидоренко, О.Д.Руккас. Я говорю учнями, тому, що я їх переконав повірити в ідею і зробив початкову постановку задач, а вчителями, тому що потім вони мені пояснювали, які непрості проблеми зустрічаються при поглибленні в ці задачі.
Так виникли системи: автоматизоване робоче місце для конструкторського проектування в радіоелектроніці (в основному друковані плати) АРМ2-01, основні розроблювачі Г.Ю.Вепринський, М.А.Дрождин, Є.Ш.Райз; автоматизоване робоче місце для мікропрограмного і схемного проектування АРМ2-05, основні розроблювачі А.Д.Мильнер, А.В.Богачев, М.Б.Батьковский, В.В.Яковлев; система контролю цифрових і аналогових блоків елементів "КОДІАК", основні розроблювачі В.П.Сидоренко, О.Д.Руккас, Є.Н.Чичирин, Н.С.Берштейн; система автоматизованого виготовлення і контролю провідного монтажу, основні виконавці ті ж, що і по системі "КОДІАК".
Особливістю всіх цих систем було те, що в них природно сполучалися автоматичні й інтерактивні методи проектування. У них були максимально (у силу наших здібностей) враховані технологічні вимоги виробництва і результати проектування (інформація на машинних носіях) безпосередньо використовувалися виконавчим устаткуванням у виробництві.
Ці системи знайшли широке використання на заводі, а також тиражувалися для інших підприємств. Без перебільшення можна сказати, що вони радикально вплинули на весь складально-налагоджувальний цикл виробництва..."