Один з макетiв нейрокомп'ютера. Фото. Розмiр 13 k
Один з макетiв нейрокомп'ютера
1989 рiк
Перший у СРСР нейрокомп'ютер було розроблено у 1988-1989 рр. на основi iдеологiї ансамблевих стохастичних нейромереж. Керiвник робiт Е.М.Куссуль. Вiддiл М.М.Амосова. Перший макет нейрокомп'ютера (1989 р.) був створений на вiтчизнянiй елементнiй базi та являв собою приставку до персонального комп'ютера.
Спiвробiтник вiддiлу Д.А.Рачковський налагоджує систему взаємодiї нейрокомп'ютера з ПК