English      Русский

Розпорядження № 34 вiд 13.06.1952 з зошита розпоряджень №3
(лабораторiя С.О.Лебедєва)
Розпорядження № 34 вiд 13.06.1952 з зошита розпоряджень №3 28 k
"Останнiм часом спостерiгається, як з боку спiвробiтникiв лабораторiї, так само i жителiв на територiї, є випадки, коли без дозволу зривають квiти, цим самим знищують озеленення та прикрасу територiї. А тому категорично забороняю рвати квiти на територiї лабораторiї, а також доводжу до вiдома спiвробiтникiв i жителiв, що за порушення правил та не виконання розпорядження будуть прийнятi суворi заходи стягнення. З даним розпорядженням ознайомити всiх спiвробiтникiв i жителiв пiд розписку."

Заступник зав. лаб.№1 Л.Н.Дашевський.