English      Русский

Розпорядження № 47 вiд 15 липня 1951 р. з зошита розпоряджень №3
(лабораторiя С.О.Лебедєва)
Розпорядження № 47 вiд 15 липня 1951 р. з зошита розпоряджень №3 про приймання-здачу чергувань на машинi "МЭСМ" 28 k
"Останнiм часом дисциплiна в лабораторiї iстотно послабла. Помiчається читання в робочий час книг i конспектiв з полiтшкiл, пiдготовка до iспитiв у вечiрньому унiверситетi, запiзнення з обiдньої перерви, снiданки в робочий час, безцiльне ходiння по коридорах i кiмнатам. Попереджаю, що вiдповiдальнiсть за недопущення подiбних порушень дисциплiни покладається не тiльки на порушникiв дисциплiни, але i на старших кiмнат i груп."
Зав.лаборат. (Пiдпис) С.О.Лебедєв.