English      Русский

Розпорядження № 81 вiд 05.06.1953 з зошита розпоряджень №3
(лабораторiя С.О.Лебедєва)
Розпорядження № 81 вiд 05.06.1953 з зошита розпоряджень №3 26 k
"Незважаючи на неодноразовi попередження, мол.н.спiвр. т. З.Л.Рабiнович систематично спiзнюється на автобус. Так, наприклад, 5.6.53 р. спiзнився, в результатi чого автобус чекав його декiлька хвилин i випалював пальне; 2.6.53 р. т. З.Л.Рабiнович у результатi запiзнення на автобус спiзнився на роботу. Цим т. З.Л.Рабiнович попереджується, що у випадку повторення зазначених фактiв порушення трудової дисциплiни будуть прийнятi адмiнiстративнi заходи."
Зам.зав. лаб.№1 Л.Н.Дашевський (пiдпис).