Iлюстрацiї. Лiтература. Додатковi матерiали Катерина Логвинiвна Ющенко про своє життя та творчiсть К.Л.Ющенко - засновник теоретичного програмування в Українi Ада Лавлейс - перший у свiтi програмiст

Катерина Ющенко - засновник теоретичного програмування в Українi

Iлюстрацiї. Лiтература. Додатковi матерiали

Катерина Ющенко з однокурсницями, 1938 р. Photo. (20 kb)Катерина Логвинiвна Ющенко (1919-2001) К.Л.Ющенко, 50-i роки ХХ столiття Вiктор Михайлович Глушков, Катерина Логвинiвна Ющенко. 70-i роки ХХ столiття В.М.Глушков, К.Л.Ющенко. 70-i роки ХХ столiття
Академiк Борис Володимирович Гнеденко, 40-i роки ХХ столiття Академiк Б.В.Гнеденко, 40-i роки ХХ столiття Майбутнi кiбернетики. Київський унiверситет iменi Тараса Шевченко Майбутнi кiбернетики
Георгiй Євсейович Цейтлiн та Ольга Леонидiвна Перевозчикова, 1975 рiк Г.Є.Цейтлiн та О.Л.Перевозчикова, 1975 рiк Олександр Юрiйович Iшлинський, 40-i роки ХХ столiття О.Ю.Iшлинський, 40-i роки ХХ столiття
Ольга Леонидiвна Перевозчикова, 1978 рiк О.Л.Перевозчикова, 1978 рiк Катерина Логвинiвна Ющенко та Микола Михайлович Амосов. 1999 рiк К.Л.Ющенко та М.М.Амосов. 1999 рiк

Першi кроки в мiкроелектронiцi. Вiдкриття p-n переходу