Книги з iсторiї комп'ютерної науки та технiки

Борис Малиновський


Про книгу Б.М.Малиновського "Вiдоме i невiдоме в iсторiї iнформацiйних технологiй в Українi"
Про компакт-диск "Iсторiя розвитку iнформацiйних технологiй в Українi"

Книги Бориса Миколайовича Малиновського,
член-кореспондента Нацiональної академiї наук України:

 • "Маленькi розповiдi про великих вчених" (Ювiлейний збiрник вибраних публiкацiй М.Амосова, С.Лебедєва, В.Глушкова i спогадiв сучасникiв), Київ, Видавництво "Горобець". 2013, 400 стр., 140 фото, ISBN978-966-8508-42-4, росiйською мовою. Замовити книгу можно в iнтернет магазинi TravelBook
 • "Документальная трилогия" (Пам'ятники нашої молодостi. Друзi, яких я не побачу. Очима ветерана.), Київ, Видавництво "Горобець". 2011, 336 стор., 90 фото, ISBN978-966-2377-19-4. Замовити книгу можно в iнтернет магазинi TravelBook
 • "Зберiгати довiчно", Київ, Вид.дiм "Києво-Могилянська академiя". 2007, 176 стор., 100 фото, ISBN978-966-518-436-2, українською та англiйскою мовами.
 • "Хранить вечно", Київ, "Горобец". 2007, 176 стор., 100 фото, ISBN978-966-96940-0-3, росiйською та англiйскою мовами. Замовити книгу можно в iнтернет магазинi TravelBook
 • "Нет ничего дороже...", Київ, "Горобец". 2005, 334 стор., 266 фото, ISBN966-8508-04-1, росiйською мовою.
 • Вiдоме i невiдоме в iсторiї iнформацiйних технологiй в Українi, Київ, "Iнтерлiнк", 2004, 216 стр., 80 фото, ISBN 966-8122-14-3.
  Книга доповнюється компакт-диском "Iсторiя розвитку iнформацiйних технологiй в Українi", який презентує унiкальний сучасний iнформацiйний продукт.
 • Академик Виктор Глушков. Золотые вехи истории компьютерной науки и техники в Украине, Київ, "ВМУРоЛ". 2003, 183 стор., ISBN966-7979-39-3, росiйською мовою.
 • Збiрник "Матерiали про створення першої в континентальнiй Європi електронної обчислювальної машини". Укладач чл.кор. НАН України Б.М.Малиновський. Видавничий дiм "Академперiодика". 150 стор. Київ. 2002.
 • Вiдоме i невiдоме в iсторiї iнформацiйних технологiй в Українi, Київ, Видавничий дiм "Академперiодика", 2001, 214 стр., 80 фотографiй, ISBN 966-02-2121-5
 • Очерки по истории компьютерной науки и техники в Украине, Київ, "Фенiкс", 1998, 452 стор., 210 фотографiй, ISBN 5-87534-218-8, росiйською мовою.
 • "История вычислительной техники в лицах", Київ, 1995, 380 стор., 130 фотографiй, росiйською мовою.
  Повний текст книги у бiблiотецi Е.Мошкова http://lib.ru/MEMUARY/MALINOWSKIJ/
  Версiя англiйського перекладу книги "История вычислительной техники в лицах" має назву "Pioneers of Soviet Computing".
  Книгу в форматi pdf читати
 • Академик В.М.Глушков, Київ, 1993, 140 стор., 50 фотографiй, ISBN 5-12-003983-9, росiйською мовою.
 • Академик С.А.Лебедев, Київ, 1992, 126 стор., 30 фотографiй, ISBN 5-12-003975-8, росiйською мовою.

С книжками Б.М.Малиновського можно ознайомитися в
Нацiональнiй бiблiотецi України iменi В.I.Вернадського.
Нацiональнiй парламентськiй бiблiотецi України НПБУ,
Бiблiотецi Нацiонального унiверситету "Львiвська полiтехнiка",
Бiблiотецi Нацiонального донецького технiчного унiверситету ДонНТУ,
Нацiональнiй бiблiотецi України для дiтей (м.Київ),
Бiблiотецi Нацiонального технiчного унiверситету "КПI",
Бiблiотецi Нацiонального авiацiйного унiверситету.

Науковiй бiблiотецi iменi М.Максимовича Нацiонального унiверситету iменi Т.Г.Шевченка
( електронний каталог бiблiотеки iменi М.Максимовича)

При зацiкавленостi в одержаннi вказаних вище книжок пишiть на E-mail icfcst@i.ua

Про книгу за редакцiєю Б.М.Малиновського "Маленькi розповiдi про великих учених" Про книгу Б.М.Малиновського "Документальна трилогiя" Читати книгу Б.М.Малиновського "Нет ничего дороже..." Про книгу Б.М.Малиновського "Очерки по истории компьютерной науки и техники в Украине"

Вiдповiдальний редактор Б.М.Малиновський

 • Життя це днi, якi запам'ятовуються..., К., 2017, 288 стор., Книгу видано росiйською мовою.
  Збiрник-альбом присвячений дiяльностi Клубу iм. М.М.Амосова. Перший Збiрник охопив перiод з 1994 р. по 2014 р. За цi роки в Клубi проходили зустрiчi з представниками громадської, наукової та полiтичної елiти країни. Цi зустрiчi як в дзеркалi вiдбили подiї, що вiдбувалися i в Українi, i в Клубi.
  Це друге видання Збiрника-альбому в якому розмiщено в основному спогади, рiзнi творчi роботи багатьох членiв Клубу, виконанi в 2015-2016 рр.. У пiдготовцi Збiрника брали участь, практично, всi члени Клубу.
  В оформленнi Збiрника використанi репродукцiї картин Юрiя Лукича Iваськiва.

Б.М.Малиновський

 • Життя це днi, якi запам'ятовуються..., К., 2015, 192 стор., Книгу видано росiйською мовою.
  Збiрник-альбом присвячений дiяльностi Клубу iм. М.М.Амосова в 1994-2014 рр. За цi 20 рокiв у Клубi пройшло понад 200 зустрiчей з представниками громадської, урядової та полiтичної елiти країни. Цi зустрiчi як у дзеркалi вiдобразили подiї, що вiдбувалися i в Українi, i в Клубi.
  Iдея створення збiрника-альбому народилася спонтанно, тому матерiал пiдiбраний, виходячи з ситуацiї, що склалася в Клубi в останнє двадцятирiччя.
  В оформленнi збiрника використанi репродукцiї картин Маурiца Корнелиса Ешера

Б.М.Малиновський, А.М.Бєлкiна

Обкладинка книги "Информационные технологии в СССР. Создатели советской вычислительной техники"

Ю.В.Ревич, Б.М.Малиновський

Обкладинка книги "Обчислювальна технiка: iсторiя розвитку вiд лампових комп'ютерiв до комп'ютерiв на iнтегральних схемах"

В.I.Зацерковний, В.В.Литвинов, В.П.Клименко

 • "Обчислювальна технiка: iсторiя розвитку вiд лампових комп'ютерiв до комп'ютерiв на iнтегральних схемах", Нiжин, Нiжинський державний унiверситет iменi Миколи Гоголя, 2013, 438 стор., ISBN 978-617-527-086-8.
  У монографiї представленi результати iсторико-наукового аналiзу процесу розвитку обчислювальної технiки. Показаний вклад вiдомих учених i iнженерiв у створення обчислювальних пристроїв. Книга може бути корисною для науковцiв, викладачiв вищої та середньої школи, аспiрантiв i студентiв, читачiв, якi цiкавляться iсторiєю обчислювальної технiки.
Iван Сергiєнко.

Книги Iвана Васильовича Сергiєнко, академiка НАН України:

 • Iнформатика та комп'ютернi технологiї, Київ, "Наукова думка", 2004, 432 стр., ISBN 966-00-0290-4.
 • Iнформатика в Українi: становлення, розвиток, проблеми, Київ, "Наукова думка", 1999, 353 стор., ISBN 966-00-0540-7.
 • Становлення i розвиток дослiджень з iнформатики, Київ, "Наукова думка", 1998, 206 стор., ISBN 966-00-0400-1.
Лев Дашевський та Катерина Шкабара

Книга Льва Дашевського, к.т.н. та Катерини Шкабари, к.т.н.:

 • Как это начиналось, Москва, "Знание", 1981, 63 стор., росiйською мовою. Спогади про створення першої вiтчизняної електронної обчислювальної машини - "МЭСМ". Нове в життi, науцi, технiцi. Серiя "Математика, кiбернетика" № 1, 1981.
Титульна строрiнка книги

Книга Бориса Омеляновича Василенко:

 • Хождение в ракетную технику: записки главного инженера, Київ, ТОВ "Новий друк", 2004, 384 стор., ISBN 966-8527-12-7, росiйською мовою.
  Книга - нариси про людей та справи "Київського радiозаводу" по створенню ракетно-космiчної технiки в 60-90-х роках ХХ сторiччя, а її автор - безпосереднiй учасник робiт по системам управлiння ракетних комлексiв, космiчних апаратiв та станцiй.

Книги закордонних авторiв з iсторiї комп'ютерної науки та технiки:

Титульна строрiнка книги

Книга Марка Гальперина:

 • Прыжок кита, Санкт-Петербург, "Политехника-сервис", 2010, 350 стр., ISBN 978-5-904031-22-0, росiйською мовою.
  Книга розповiдає про створення одного з комплексiв радянського пiдводного човна проекту 877 (Kilo class), що одержав також iм'я "Варшав'янка". "Прыжок кита" - це документальна розповiдь про iсторiю народження Бойової Iнформацiйно-керуючої Системи "Узел".
  Друга тема - це iсторiя народження вiтчизняної мiкроелектронiки, у якiй Старос i Берг зiграли дуже важливу роль.
  Третя тема - незвичайнi долi П.Г.Староса i I.В.Берга, робота в Америцi в якостi дуже ефективних радянських розвiдникiв до їхнього приїзду в Росiю i життя пiсля вiдсторонення їх вiд активної дiяльностi аж до останнiх днiв їхнього життя.
Обкладинка диску

 • "Прыжки китов", Розширена електронна версiя книги Марка Гальперина на DVD.
Титульна строрiнка книги "Китов Анатолий Иванович - пионер кибернетики, информатики и автоматизированных систем управления"

Книга про А.I.Китова:

 • Долгов В.А "Китов Анатолий Иванович - пионер кибернетики, информатики и автоматизированных систем управления",
  Науково-бiографiчний нарис / Пiд загальною редакцiєю К.I.Курбакова. Друге видання. - М.: КОС ИНФ, 2010. - 337 с., iлюстрацiй 32 с.
  Книга присвячена А.I.Китову - пiонеру вiтчизняної кiбернетики, електронно-обчислювальної технiки та iнформатики. Професор А.I.Китов є родоначальником ряду наукових напрямкiв iнформатики, автором перших пiдручникiв по ЕОМ, програмуванню, алгоритмiчним мовам i автоматизованим системам керування.
  Книга для широкого кола читачiв, що цiкавляться iсторiєю вiтчизняної науки i використанням її результатiв у народному господарствi.
Титульна строрiнка книги "Китов Анатолий Иванович - пионер кибернетики, информатики и автоматизированных систем управления"

Книга про А.I.Китова:

 • Долгов В.А "Китов Анатолий Иванович - пионер кибернетики, информатики и автоматизированных систем управления",
  Науково-бiографiчний нарис / Пiд загальною редакцiєю К.I.Курбакова. - М.: КОС ИНФ, 2009. - 342 с.,
  Книга присвячена А.I.Китову - пiонеру вiтчизняної кiбернетики, електронно-обчислювальної технiки та iнформатики. Професор А.I.Китов є родоначальником ряду наукових напрямкiв iнформатики, автором перших пiдручникiв по ЕОМ, програмуванню, алгоритмiчним мовам i автоматизованим системам керування.
  Даний нарис для широкого кола читачiв, що цiкавляться iсторiєю вiтчизняної науки i використанням її результатiв у народному господарствi.
 • Mike Hally. Electronic Brains/Stories from the Dawn of the Computer Age, London, "Granta Books". 2005, 274 p., ISBN1 86207 663 4.
 • История информатики в России, ученые и их школы. Серия "Информатика: неограниченные возможности и возможные ограничения". Ответственный редактор серии академик И.М.Макаров, ответственный редактор издания академик А.С.Алексеев, составители В.Н.Захаров, Р.И.Подловченко, Я.И.Фет. Москва, "Наука", 2003, 485 стр., ISBN 5-02-013062-1.
 • Kovacs Gyozo. Valogatott kalandozasaim Informatikaban. Budapest, "GAMA-GEO Kft. Masszi Kiado", 2002, 331 p., ISBN 963-9454-22-2.
 • Аркадий Частиков. Архитекторы компьютерного мира, Санкт-Петербург, "БХВ-Петербург", 2002, 384 стр., ISBN 5-94157-138-0.
 • Slava Gerovich. From Newspeak to Cyber-Speak. A History of Soviet Cybernetics. "The MIT Press", Cambridge, Massachusetts, London, England, 2002, 369 p., ISBN 0-262-07232-7.
 • Herbert Matis. Die Wundermashcine. Die unendliche Geschichte der Datenverarbeitung - von der Rechenuhr zum Internet. Frankfurt/Wien: Redline Wirtschaft bei Ueberreuter, 2002, 392 p., ISBN 3-8323-0936-5.
 • Marcello Morelli. Dalle Calcolatrici AI Computer Degli Anni Cinquanta. I Protagonisti e le Macchine Della Storia Dell'Informatica. Milano, Italy, "FrancoAngeli", 2001, 400 p., ISBN 88-464-2879-X.
 • Georg Trogemann, Alexander Nitussov, Wolfgang Ernst. Computing in Russia. The History of Computer Devices and Information Technology revealed, Koln, Germany, "Vieweg", 2001, 350 p. ISBN 3-528-05757-2.
 • Clark R. Mollenhoff. Atanasoff: Forgotten Father of the Computer, "Iowa State University Press, Ames", 1998, 275 p. ISBN 0-8138-0032-3.