Мапа музею
Iсторiя розвитку iнформацiйних технологiй в Українi

НОВИНИ


1
Чи вiдомо Вам ?

Iнформацiйнi технологiї

2
Забута "Розумова" машина професора О.М.Щукарьова

Розумова машина

3
С.О.Лебедєв - творець першого в континентальнiй Європi комп'ютера

Перший в континентальнiй Європi комп'ютер з програмою, яка зберiгається в пам'ятi

4
...Перетворити проектування машин з мистецтва в науку

Першi п'ять рокiв розвитку кiбернетики в ОЦ АН УРСР. 1957-1962 р.

5
В.М.Глушков - основоположник iнформацiйних технологiй в Українi та колишньому СРСР

Вiд кiбернетики до iнформацiйних технологiй

6
Основоположники промислової системотехнiки

Керуючi комп'ютери промислового призначення

7
Пiонери комп'ютеризацiї корабельних радiоелектронних систем

Комп'ютери для пiдводних човнiв, вiйськових кораблiв, атомних криголамiв

8
Першi бортовi ЕОМ ракетно-космiчних комплексiв та їх створювачi

Першi бортовi комп'ютери для ракет та ракетних комплексiв

9
К.Л.Ющенко - основоположник теоретичного програмування в Українi

Українська ледi Лавлейс

10
Стислий перелiк основних результатiв етапу становлення та розвитку комп'ютерною технiки в Українi

Хронологiя розвитку обчислювальної технiки в Українi

11
В.Є.Лашкарьов - першовiдкривач p-n переходу в напiвпровiдниках

Першi кроки в мiкроелектронiцi. Вiдкриття p-n переходу

12
Як iз мiкроелектронiки вирiс "Силiконовий гай"

Мiкроелектроннi технологiї

13
М.М.Амосов - основоположник бiокiбернетичних технологiй

Хiрург, кiбернетик, письменник

14
Створювачi унiкальних комп'ютерiв - нашi земляки: I.Я.Акушський,М.П.Брусенцов,М.О.Карцев

Унiкальнi комп'ютери та їх створювачi

15
Лiдер комп'ютерної промисловостi в Українi

Первiсток комп'ютеробудування - НВО "Електронмаш"

16
Iсторiя комп'ютерної науки та технiки в фотографiях

Фотогалерея

17
Книжки про вклад України в розвиток iнформацiйних технологiй

Книжки

18

Лауреати медалi "Computer Pioneer" Мiжнародного комп'ютерного товариства - IEEE Computer Society

19

Про музей...

20

Серiя авторських телепередач Б.М.Малиновського "Золотi вiхи в iсторiї комп'ютерної науки та технiки". Вересень 2000-Серпень 2001

21
Перегляд у новому вiкнi

Публiкацiї

22
Перегляд в новому вiкнi

Iсторiя обчислювальної технiки за кордоном


Copyright © 1998 by the ICFCST
Використання матерiалiв музею, повнiстю або частково, без згоди авторiв заборонено.

Музей започатковано 20.12.1998       Webmaster        Останнi змiни 26.05.2017