Русский      English

2 листопада 2017 року - 115 рокiв вiд дня народження Сергiя Олексiйовича Лебедєва

Лучук Андрей Михайлович

Академiк Сергiй Олексiйович Лебедєв є основоположником комп'ютеробудування в Українi та колишньому СРСР. У Феофанiї (пiд Києвом) пiд його керiвництвом був створений перший в континентальнiй Європi комп'ютер - Мала електронна лiчильно-обчислювальна машина (МЕЛМ). ›››

Доктор технiчних наук Лучук Андрiй Михайлович (1925-2017)

Лучук Андрiй Михайлович

15 серпня 2017 р. пiшов з життя ветеран Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАНУ, прекрасна Людина, висококвалiфiкований учений, професор, заслужений дiяч науки України Андрiй Михайлович Лучук.
Спiвробiтники Кiбернетичного центру НАНУ висловлюють родичам i всiм близьким спiвчуття з приводу важкої втрати. Пам'ять про Андрiя Михайловича залишиться в наших серцях.   ›››

До 80-рiччя академiка НАН України М.В.Новiкова

В березнi 1977 р. Миколу Васильовича Новiкова обрано директором Iнституту надтвердих матерiалiв (IНМ) АН УРСР. В наступнi 35 рокiв вiн 6 разiв переобирався на цю посаду i працює директором до цього часу (2012 р.). У 1985 р. М.В.Новiков був обраний академiком АН УРСР. ›››

7 квiтня 2017 р. напередоднi свого 85-рiччя видатний український вчений Микола Васильович Новiков раптово помер.  ›››

6 грудня 2016 року - 103 роки вiд дня народження Миколи Михайловича Амосова

До дня народження видатного лiкаря-хiрурга, вченого, письменника, громадського дiяча, академiка, дiйсного члена Нацiональної академiї наук України, першого директора Київського науково-дослiдного iнституту серцево-судинної хiрургiї Миколи Михайловича Амосова вiдбудуться читання 9 грудня 2016 року, пiд егiдою Асоцiацiї серцево-судинних хiрургiв України. Захiд проводиться втретє. м.Київ, проспект Перемоги, 34, Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О.Богомольця, морфологiчний корпус, аудиторiя iм. Св.Луки. Початок о 10:00

Також пройшли щорiчнi VI Амосовскi читання, 2016 р. в Череповецькому медичному коледжi.

95 рокiв Борису Миколайовичу Малиновському

24 серпня 2016 року виповнилося 95 рокiв вiд дня народження члену-кореспонденту Нацiональної академiї наук України, доктору технiчних наук, професору Борису Миколайовичу Малиновському.

Борис Миколайович Малиновський - пiонер обчислювальної технiки, заслужений дiяч науки i технiки України, двiчi лауреат Державної премiї України в галузi науки i технiки, лауреат премiй Президiї Нацiональної академiї наук України iменi С.О.Лебедєва та iменi В.М.Глушкова, премiї iменi В.I.Вернадского.

За останнi роки Борис Миколайович написав та опублiкував понад 20 книжок з iсторiї обчислювальної технiки в Українi та колишньому Радянському Союзi.

Творчих успiхiв бажаємо йому та довгих рокiв життя. ›››

Режисер Бебешко Жанна Iванiвна пiдготувала передачу про член-кореспондента Нацiональної академiї наук України за спецiальнiстю "обчислювальна технiка" Бориса Миколайовича Малиновського. У передачi Борис Миколайович розповiдає про кiбернетичну науку 50-х-80-х рокiв Радянського Союзу.

Дивитися 1 частину фiльму "Служу кiбернетицi" ›››

Дивитися 2 частину фiльму "Служу кiбернетицi" ›››

Вiдкриття меморiальної дошки в Мiжнародному центрi НАН та МОН України

В Мiжнародному навчальному центрi iнформацiйних технологiй та систем Нацiональної академiї наук та Мiнiстерства освiти України 26 травня 2016 року вiдкрито меморiальну дошку до 90-рiччя вiд дня народження академiка НАН України Скурiхiна Володимира Iллiча (1926-2014).

26 квiтня 2016 року - 30 рокiв вiд дня страшної аварiї
на Чорнобильськiй атомнiй електростанцiї

26 квiтня 1986 року сталася аварiя на атомнiй електростанцiї у Чорнобилi - через недосконалiсть конструкцiї, помилковi дiї персоналу та iнший випадковий збiг несприятливих обставин - вибухнув 4-й блок станцiї. Запущений в експлуатацiю останнiм (1983), вiн виконав роль атомного "троянського коня", знищивши мiф про безпеку атомних станцiй i показавши зворотний бiк далеко не досконалої атомної енергетики. ›››

Пам'ятi академiка Володимира Iллiча Скурiхiна (1926-2014)

17 квiтня 2016 року 90 рокiв вiд дня народження Володимира Iллiча Скурiхiна.

Академiк НАН України, лауреат Державних премiй, Заслужений дiяч науки України Володимир Iллiч Скурiхiн - вiдомий вчений в областi системотехнiки та теорiї систем, один з пiонерiв створення автоматизованих систем управлiння, систем автоматизованого проектування, систем автоматизацiї промислового експерименту. Його внесок у становлення i розвиток Кiбернетичного центру НАН України величезний.›››

21 грудня 2015 року. "Академiк НАН України i АМН України, український кардiохiрург М.М.Амосов".

КЛУБ "НАУКОВА СПАДЩИНА". З циклу "Внесок вчених у свiтову науку"

Розповiдає Г.I.Телепова.

Перегляд вiдеофiльму про М.М.Амосова "Людина, яка любила людей". Зустрiч з режисером фiльму.

Вечiр веде керiвник клубу, д.ф.-м.н, проф., пров.наук.спiвр. Iн-ту фiзики НАН України В.А.Шендеровський.

Київський Будинок вчених НАНУ. Бiла вiтальня. Початок о 18.30.

6 грудня 2015 року - 102 роки вiд дня народження Миколи Михайловича Амосова

На телеканалi ГТРК "Культура" 06.12.2015 о 23:05 вiдбудеться показ телефiльму "Микола Амосов. Iлюзiя".

6 грудня 2015 року Миколi Михайловичу Амосову виповнилося б 102 роки.

Якщо людину пам'ятають - значить вона залишається з нами.

Так i буде - завжди.›››

10 грудня 2015 року 200 рокiв вiд дня народження Ади Августи Лавлейс

Ви коли-небудь чули про Аду Лавлейс? Нi. Я теж, але сидячи одного разу в аеропорту Мюнхена i коротаючи час, стала переглядати тижневик "Week", де i натрапила на цiкаву статтю про пiонерiв перших обчислювальних машин. Iм'я "Байрон" зачепило мою увагу. Дiлюся своїм маленьким вiдкриттям. ›››

Книга про дiяльнiсть Клубу iменi М.М.Амосова при Київському Будинку вчених НАНУ

Обкладинка книги Б.М.Малиновського "Жизнь это дни, которые запоминаются..."

Збiрник-альбом присвячений дiяльностi Клубу iм. М.М.Амосова в 1994-2014 рр. За цi 20 рокiв у Клубi пройшло понад 200 зустрiчей з представниками громадської, урядової та полiтичної елiти країни. Цi зустрiчi як у дзеркалi вiдобразили подiї, що вiдбувалися i в Українi, i в Клубi.

Iдея створення збiрника-альбому народилася спонтанно, тому матерiал пiдiбраний, виходячи з ситуацiї, що склалася в Клубi в останнє двадцятирiччя. В оформленнi збiрника використанi репродукцiї картин Маурiца Корнелиса Ешера ›››

Б.М.Малиновський, "Жизнь это дни, которые запоминаются...", К., 2015, 192 стор., Книгу видано росiйською мовою.

Присвячується 70-рiччю Перемоги!

Обложка книги Б.Н.Малиновского "Академия наук Украины в дни чернобыльской трагедии"

Солдатський шлях Бориса Миколайовича Малиновського у воєннi роки (1941-1945) пройшов через українську Хатинь - спалене разом з тисячами безвинно розстрiляних гiтлерiвцями жителiв мiстечко Корюкiвка на Чернiгiвщинi, через мiсто Щорс, де фашисти по-звiрячому стратили юну патрiотку-школярку Нiну Сагайдак. Пам'ятними вiхами залишилися на землi Росiї, України, Бiлорусiї та Латвiї багато могил моїх загиблих однополчан ...

Б.М.Малиновський служив у 84-му артилерiйському полку 55-ї стрiлецької дивiзiї.

Роздiл з книги Б.М.Малиновського "Участь свою не выбирали", - К.: Видавництво "Україна", 1991. ›››

"Як сорок перший рiк"
Б.М.Малиновський

Обкладинка книги Б.М.Малиновського "Академiя наук в днi чорнобильської трагедiї"

Про роботу, яку виконали спiвробiтники Академiї наук УРСР з лiквiдацiї чорнобильського лиха будь якi публiкацiї в засобах масової iнформацiї, практично, вiдсутнi - головним було не слово, а справа, робота. А вона, у багатьох випадках, межувала з iстинним героїзмом, порiвнянним з тим, що проявлявся в роки Великої Вiтчизняної вiйни. Тому можна навести чимало прикладiв. ›››

Телефiльм "Служу кiбернетицi"

Малиновський Борис Миколайович

На телеканалi "Культура" ДТРК України 15 i 16 квiтня 2015 року вiдбудеться показ телефiльму "Служу кiбернетицi" про життя i наукову дiяльнiсть чл.кор. НАН України Бориса Миколайовича Малиновського. Фiльм складається iз двух частин. Режисер фiльму Ж.Бебешко.

15 квiтня 2015 року - о 20.05 - 1-а частина, о 22.10 - 2-а частина.

Повтор фiльму вiдбудеться:

16 квiтня 2015 року - о 9.35 - 1-а частина, о 11.40 - 2-а частина.

199 рокiв вiд дня народження Ади Августи Лавлейс

Ада Августа Лавлейс

10 грудня 2014 року виповнилося 199 рокiв вiд дня народження Ади Августи Лавлейс ›››

95 рокiв вiд дня народження Катерини Логвiновни Ющенко (1919-2001)

Ющенко Катерина Логвинiвна

8 грудня 2014 р. минуло 95 рокiв вiд дня народження засновницi школи теоретичного програмування в Українi Катерини Логвинiвни Ющенко. ›››

Конструктор трiйкових ЕОМ Микола Петрович Брусенцов (1925-2014)

Брусенцов Николай Петрович

4 грудня 2014 р. на 90 роцi життя помер фронтовик, учений, видатний конструктор трiйкових ЕОМ Микола Петрович Брусенцов. Вiн був скромною, дуже приємною у спiлкуваннi людиною, завжди готовою прийти на допомогу. Нашi глибокi спiвчуття всiм його рiдним, друзям, учням i всiм хто знав Миколу Петровича. ›››

Член кореспондент НАН України Тадеуш Павлович Мар'янович

Мар'янович Тадеуш Павлович

9 жовтня 2014 р. на 83 роцi життя пiсля важкої хвороби помер ветеран Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАНУ, видатний вчений в галузi кiбернетики та обчислювальної технiки член кореспондент НАН України Тадеуш Павлович Мар'янович. ›››

Екскурсiя в музей "Як це починалося"

Школярi з Б.М.Малиновським в музеї

6 жовтня 2014 року вiдбулася екскурсiя для школярiв в музей "Як це починалося" при Будинку вчених НАН України. Екскурсiю на тему "Iсторiя обчислювальної технiки в Українi" провiв член кореспондент НАН України Борис Миколайович Малиновський.

Академiк Володимир Iллiч Скурiхiн (1926-2014)

Скурiхiн Володимир Iллiч

28 серпня 2014 р. пiсля тривалої хвороби пiшов з життя вiдомий вчений в галузi системотехнiки й теорiї систем, лауреат Державних премiй, Заслужений дiяч науки України академiк НАН України Скурiхiн Володимир Iллiч. ›››

Вiдкриття меморiальної дошки в Феофанiї

Вiдкриття меморiальної дошки в Феофанiї

11 червня 2014 року в Феофанiї (м.Київ, Україна) вiдбулося вiдкриття меморiальної дошки, присвяченої створенню першої в континентальнiй Європi електронної обчислювальної машини "МЭСМ". "МЭСМ" була створена пiд керiвництвом Сергiя Олексiйовича Лебедєва 1948-1951 рр.

Меморiальна дошка пам'ятi Сергiя Олексiйовича Лебедєва - це робота заслуженого дiяча мистецтв України Валерiя Федiчева. ›››

Щорiчнi премiї Президента України для молодих вчених

Група молодих вчених Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова Нацiональної академiї наук України удостоєна щорiчної премiї Президента України за 2013 рiк.

УКАЗ Президента України про присудження щорiчних премiй Президента України для молодих вчених 2013 року.

За цикл наукових праць "Розвиток архiтектури та системного програмного забезпечення вiтчизняних суперкомп'ютерiв СКIТ": Головинському Андрiю Леонiдовичу - кандидатовi технiчних наук, науковому спiвробiтниковi Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАН України, Маленку Андрiю Леонiдовичу - кандидатовi фiзико-математичних наук, науковому спiвробiтниковi Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАН України, Бандурi Олександру Юрiйовичу - молодшому науковому спiвробiтниковi Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАН України, Горенку Сергiю Олександровичу - молодшому науковому спiвробiтниковi Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАН України.

Президент України. м.Київ, 2 грудня 2013 року, №659/2013.

Академiк Iгор Данилович Войтович (1932-2014)

Войтович Iгор Данилович

14 лютого 2014 року на 82 роцi життя не стало видатного вченого - Пiонера комп'ютерної науки i технiки академiка, професора Iгоря Даниловича Войтовича. ›››

6 грудня 2013 року виповнилося 100 рокiв новатору-хiрургу, талановитому письменнику, фундатору бiокiбернетики Миколi Михайловичу Амосову.

Амосов Микола Михайлович

6 грудня 2013 року виповнилося 100 рокiв новатору-хiрургу, талановитому письменнику, фундатору бiокiбернетики Миколi Михайловичу Амосову.

МИКОЛА АМОСОВ: Кардiохiрург, людина, громадський дiяч СРСР

Вiдправною точкою розвитку серцевої хiрургiї став успiшний досвiд лiкарiв Пiвнiчної i Пiвденної Америки, Європи, СРСР та iнших країн в розробцi напряму хiрургiї вiдкритого серця i способiв корекцiї рiзних форм серцевих захворювань. Серед розробникiв в Радянському Союзi лiкар Микола Амосов є одним з лiдируючих хiрургiв нашого часу. У недавньому iнтерв'ю Амосов згадував свiй внесок в медицину i свої першi днi як хiрург.

"Я цiкавився медициною з дитинства. ›››

Випередив час

Глушков Вiктор Михайлович

24 серпня 2013 року виповнилося 90 рокiв академiку Вiктору Михайловичу Глушкову видатному вченому i громадському дiячу, широко вiдомому у нас i за кордоном, засновнику Iнституту кiбернетики Нацiональної академiї наук України, активному учаснику свiтового процесу становлення та розвитку нових напрямiв науки ХХ i ХХI ст. - обчислювальної технiки, кiбернетики, iнформатики. ›››

Доктор технiчних наук Геннадiй Олександрович Михайлов (1923-2013)

Михайлов Геннадiй Олександрович

12 травня 2013 року пiшов з життя ветеран Iнституту кiбернетики iм. В.М.Глушкова професор, доктор технiчних наук, вiдомий фахiвець в галузi обчислювальної технiки, лауреат премiї iменi С.О.Лебедєва Геннадiй Олександрович Михайлов - творець першої в Радянському Союзi ЕОМ послiдовної дiї "ЦЭМ-1", брав участь у створеннi першої серiйної Керуючої машини широкого призначення "Днепр". Пiд його керiвництвом був розроблений перший в Українi цифровий iнтерполятор для системи "Авангард" (Миколаївський суднобудiвний завод iм. 61 Комунара). ›››

Сергiй Олексiйович Лебедєв - 110 рокiв вiд дня народження

Лебедев Сергей Алексеевич

Другого листопада 2012 року виповнилося 110-рокiв вiд дня народження С.О.Лебедєва - одного iз зоряної плеяди вчених, що створили майже одночасно - наприкiнцi 40-х i початку 50 х рокiв 20-го столiття - у передових країнах свiту першi цифровi електроннi обчислювальнi машини з збереженою в оперативнiй пам'ятi програмою обчислень, - тепер уже вiдомi всiм комп'ютери. В даний час iмена цих учених добре вiдомi. У США - Джон фон Нейман, Джон Мочлi, Преспер Еккерт; в Англiї - Алан Тьюринг, Том Кiлбурн i Морiс Уїлкс; в колишньому Радянському Союзi - Сергiй Лебедєв та Iсаак Брук.

Сергiй Олексiйович Лебедєв, немов би прожив два творчих життя. Перше збiглося з двадцятьма роками наукової дiяльностi в галузi енергетики, друге було цiлком вiддана комп'ютеробудуванню - створення ЕОМ та органiзацiї їх серiйного випуску. Мiж ними вклинився доленосний вододiл - п'ять рокiв, проведених у Києвi. ›››

Засiдання вченої ради Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАН України

Засiдання вченої ради Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАН України

15 грудня 2011 року вiдбулось розширене засiдання вченої ради Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАН України на тему: "КОМП'ЮТЕРОБУДУВАННЯ В УКРАЇНI. СПАДЩИНА I СУЧАСНIСТЬ", присвячене 60-рiччю створення першого на континентi Європи комп'ютера "МЭСМ" та 50-рiччю створення i початку серiйного випуску першої в СРСР керуючої машини широкого призначення "Днепр". ›››